HET EMBLEEM
 
Op deze pagina wordt een verklaring gegeven van de symboliek in het embleem dat voor de
belangengroep Shaolin Kempo is ontworpen.

De beide Chinese karakters (Shao en Lin) duiden op de oorsprong,
de oer-oorpsrong, van het Shaolin Kempo, namelijk het Shaolin klooster.
In dit klooster ontwikkelde zich de Shaolin vechtkunst en verspreidde zich van daar uit.

Het woord Lo Han geeft de naam van onze school weer.

De hand duidt op de open handtechnieken, die een belangrijk deel uitmaken van het
Shaolin Kempo. Open handtechnieken zijn kenmerkend voor de chinese
vechtkunsten in het algemeen.

De vijf vingers symboliseren:

De vijf wereldzeeën
Volgens de chinese gedachtenwereld staat dit teken voor de vriendschap en broederschap
der volkeren.

De vijf dieren
De vijf traditionele dieren die in de Shaolin vechtkunst worden beoefend, te weten de slang, draak, tijger, luipaard en kraanvogel.

De vijf elementen
In diverse chinese vechtkunsten spelen de elementen vuur, water, hout, aarde en metaal (goud) een rol. Evenals de vijf dieren staan ze in nauwe relatie tot de technieken van het Shaolin Kempo.

De vijf ouden van het Shaolin
Zen meester Chi Shin, de taoitische priesters Pack Mee en Fung To Tak, de boeddhistische non Ng Mui en de ‘ongeschoren’ discipel Miu Hin. Volgens de overlevering waren zij verantwoordelijk voor de verspreiding van de Shaolin vechtkunst in het zuiden van China.

De vijf deugden
Te weten; vriendelijkheid, zuiverheid, fatsoenlijkheid, wijsheid en waarheid.

Het WON-teken:
Een oud mystiek symbool bij ons bekend als gammakruis of tetraskelion. Dit teken is van boeddhistische oorsprong en symboliseert het hart van Boeddha. Het duidt op de Zen-boeddhistische achtergrond van het Shaolin Kempo,
of anders gezegd, het DO-karakter van het Shaolin Kempo.

De cirkel rondom het gehele embleem verwijst naar de technieken van het Shaolin Kempo, die veelal zijn afgeleid
van cirkelende bewegingen. Tevens geeft het de geslotenheid, doch ook de openheid van het Shaolin Kempo weer.

Ook de
kleuren die in het embleem voorkomen hebben een diepere betekenis:

Rood het ‘martiale’ aspect van het Shaolin Kempo.
Goudgeel ‘voortvarendheid’.
Wit ‘morele zuiverheid’.


Webdesign: T.Wentinck 2019